Rroma.ro - home Foto: Balasz Attila

Evolutia programului

 


Acest program este coordonat de MEDE European Consultancy, o companie olandezã de consultantã, cu experientã în proiecte sociale în multe tãri ale Europei. Împreunã cu organizatia britanicã Minority Rights Group, MEDE asigurã implementarea programului PHARE 9803.01.

Echipa MEDE:

Rupert Wolfe Murray
Coordonator de proiect

Eugen Crai
Manager de proiect

Ilie Dinca
Asistent pentru relatia cu organizatiile romilor

Iulian Stoian
Manager Administrativ


Experti:

Ileana Lupa-Crisan
Paul Dumitrache


Colaboratori:

Luminita Ratiu
Cristi Mihalache
Diana Catana

Contactati-ne:

Nume:
Email:

Mesaj:

 

Despre Programul PHARE RO Imbunãtãtirea Situatiei Romilor din România

Scopul proiectului PHARE 9803.01 este imbunatatirea situatiei romilor din Romania. Aceasta s-a facut prin oferirea de asistenta tehnica partenerului (Guvernul Romaniei- Oficiul National pentru Romi), asistenta oferita pentru dezvoltarea unei strategii pentru romi si oferirea de fonduri nerambursabile pentru proiecte pentru ameliorarea situatie romilor.

Obiectivele proiectului in prima sa parte (pana in iunie 2000- octombrie 2001) au fost urmatoatrele:

 • Pe baza unei priviri de ansamblu detaliata asupra situatiei romilor, au fost dezvoltate strategii sectoriale impreuna cu Guvernul Romaniei, ministerele si reprezentanti ai principalelor asociatii ale romilor, care au fost incluse intr- o strategie pentru imbunatatirea situatiei romilor;
 • A fost creat un Fond de Parteneriat pentru Romi cu scopul de a creste capacitatea de absorbtie a organizatiilor non- guvernamentale ale romilor si pentru testarea politicilor propuse;
 • Alt obiectiv a fost de a creste capacitatea partenerului- Oficiul National pentru Romi;
 • Au fost desfasurate activitati prin care constientizarea activitatilor desfasurate de catre partenerul de proiect sa creasca, iar prejudecatile cu privire la romi sa scada;

Activitatile propuse a se desfasura in prima parte a proiectului au fost urmatoarele:

 • O cercetare cu privire la proiectele trecute, prezente sau planificate pentru comunitatile de romi care sa fie pusa la dispozitia ministerelor, organizatiilor romilor si publicului larg. Au fost exemplificate bune practici in domeniu;
 • O cercetare cu privire la studiile, rapoartele si opiniilor despre romi care sa ajute la crearea unei priviri de ansamblu;
 • Un studiu asupra capacitatii manageriale asupra partenerului de proiect, in speta Oficiul National pentru Romi, cu o vedere asupra ministerelor care ar putea contribui la dezvoltarea strategiilor sectoriale;
 • Activitati de training pentru partenerul de proiect;
 • Termenii de referinta ai Fondului de Parteneriat vor fi elaborati si un subcontractor va fi selectat pentru administrarea Fondului de Parteneriat;
 • Un draft al strategiei de imbunatatire a situatiei romilor trebuia elaborat impreuna cu partenerul si de asemenea o propunere de testare a strategiilor sectoriale prin Fondul de Parteneriat pentru Romi;
 • Asistenta tehnica trebuia acordata pentru dezvoltarea unui cadru legislativ bazat pe conventiile internationale si pe experienta;
 • O strategie de comunicare trebuia pusa la punct impreuna cu partenerul pentru a oferi asistenta tehnica pentru promovarea celor mai bune practici ca si pentru a lupta impotriva prejudecatilor societatii.

Dupa ce Guvernul Romaniei a emis in Aprilie 2001 Strategia Nationala pentru Imbunatatirea Situatiei Romilor, sarcinile de Asistenta Tehnica ale proiectului Phare RO 9803.01 au fost concentrate spre selectionarea si management-ul fondului special de 900.000 Euro alocat proiectelor pentru romi, si training pentru functionarii publici implicati in implementarea strrategiei.

Din cauza intarzierilor survenite in procesul de selectare a proiectelor si plata a fondurilor alocate acestora, proiectul a fost extins pentru componenta sa de implementare a celor 40 de proiecte aprobate in cadrul Fondului de Pateneriat pentru Romi.

Sarcinile legate de management- ul implementarii Fondului de Parteneriat au fost:

 • Monitorizarea implementarii celor 40 de proiecte aprobate;
 • Evaluarea acestor proiecte;
 • O analiza pe cele 6 domenii cuprinse in strategia de imbunatatire a situatiei romilor care se va baza pe proiectele finantate din Fondul de Parteneriat;
 • Diseminarea celor mai bune practici.
 
  English version

created and maintained by webdesigner.ro